Doç. Dr. Z. Nazan Baykan Özgeçmiş

Soyadı BAYKAN
Adı ZEYNEP NAZAN
Doğum Yeri ve Tarihi 1951 İSTANBUL
Tabiyeti TC
Medeni Durumu EVLİ
Bildiği Yabancı Dil Çok iyi seviyede İngilizce, iyi seviyede Almanca
Mesleki Kurumlara Üyeliği Türk Oftalmoloji Derneği, İnternational council for education of peoplw with visual impairment (İCEVİ), The International Society for Low Vision Research and Rehabilitation (ISCRR)
Mevcut Pozisyon Muayenehane hekimi

Gerçekleştirdiğim İlkler

a. Ülkemizde, ileri yaşlara ertelenen ve hiçbir şey yapılamayacağı düşünülen ve çocukluk çağı görme engellilikte en sık rastlanan etmen olan Beyne ait nedenlerle görme sorunlarının re/-habilite edilebileceğini ve bu nedenle 0-2 yaşın asla kaybedilmemesi gerektiğini tüm bilimsel ortamlarda vurguladım ve bu konu ile ilgili çok sayıda ve değişik bilimsel ortamlarda sunumlar yaptım, dersler anlattım.

b. 0-3 yaş da tüm engelli çocuk gruplarında görmenin gelişime olan katkısını vurgulayarak, erken müdahale takımında göz hastalıkları doktorunun da olması gerektiğini ilgili disiplinlere öğrettim. Örneğin, “Spastik çocuklar vakfında” gönüllülük bazında, 2002-2005 seneleri arasında yapılan çalışmalar ve anlatılan dersler ile konunun fizyoterapist, özel eğitimciler tarafından anlaşılması sağlandı.

c. Tüm engelli çocuklarda, derslikte başarı için  rutin göz muayenesi dışında işlevsel görmenin değerlendirmesinin önemini ve bireysel bazda raporlanması gerektiğini ilgili disiplinlere çeşitli ortamlarda anlattım.

1996 senesinden itibaren başlattığım ve geliştirdiğim bu çalışmaların  ülkemizde bir ilk olması İstanbul da son 5 senedir değişik merkezlerde de uygulanmaya başlanmış olması, ülkesini ve ülke çocuklarını çok seven bir göz hekimi olarak beni gururlandırmaktadır.

Görev Aldığım Projeler

 1. 20.10.1997 senesinde1997, İstanbul ili Milli eğitim Müdürlüğü isteği ile ve Valilik onayı ile Türkan Sabancı görme engelliler okulunda, haftanın belirli günlerinde çalışmam onaylandı ve orada Türkiye de ilk kez, görme engelliler oklunda erken müdahale bölümü kurma projesini gerçekleştirdik. Bu nedenle Sabancı ailesi beni, okul müdürünü USA ve Hollanda daki merkezler yolladı ve Boston Perkins school for the blind ile proje oluşturularak oradaki eğitimcilerin eğitilmesi gerçekleştirildi. 1999 senesinde ilk olarak  adı geçen  görme engelliler okulunda erken müdahale birimi kuruldu
 2. İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Resa Aydın, Dr. Nalan Engin ve İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin, Avrupa birliği ile yürüttüğü "TOPLUM TEMELLİ PROJE" projesinde çalıştım. İBB ye bağlı Kağıthane, Bağcılar ve Tophanede ki özürlü merkezlerinde tüm engel gruplarındaki çocukların işlevsel görme muayenelerini yaptım ve raporladım. Sonuçlar yayınlandı.
 3. Dr. Sare Davutoğlu nun başlattığı ve Proje koordinatörü Prof. Dr. Dilşat Türkdoğan olan ve AB ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından finanse edilen, Okul öncesi eğitimi güçlendirme hibe programı çerçevesinde gerçekleştirilen "Okula geç kalma" projesi kapsamında  çalıştım. Okul öncesi öğretmenlerini, gelişimsel çocuk hastalıklarında görme sorunları  ve çocukların işlevsel görmesi ve yapılacaklar konusunda eğittim.
 4. SERÇEV ve TİKA iş birliği ile gerçekleştirilen ‘Çoklu Engelliler için Ulusal Eğitim Sistemi Modeli’ Projesinide görev aldım.

Mesleki Deneyim

 • 1976-1981 | Ankara Üniversitesi Göz Kliniği'nde Uzmanlık Eğitimi
 • 1981-1984 | Ankara İli Polatlı İlçesi'nde Serbest Göz Hekimliği
 • 1984-1987 | İstanbul İli Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde Göz Kliniği Başasistanlığı
 • 1987-2000 | İstanbul İli Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği Şef Muavinliği
 • 2000 - Halen | Serbest göz hastalıkları uzmanı 

Yayınlarım

Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler.

 1. Oğur G, Baykan N, De Paepe A, Steinmann B, Quatacker J, Kuseyrí F, Yüksel-Apak M.: Clinical, ultrastructural and biochemical studies in two sibs with Ehlers-Danlos syndrome type VI-B-like features. Clin Genet. 1994 ;46:417-22.

Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

 1. Baykan N., Perforating Keratoplasty in bullous keratopathy IX th congress of societas ophthalmologica Europa, Brüksel 1992, s:169  (Eng. Abs.)
 2. Oğur G, Baykan N, De Paepe A, Steinmann B, Quatacker J, Kuseyrí F, Yüksel-Apak M.: Clinical, ultrastructural and biochemical studies in two sibs with Ehlers-Danlos syndrome type VI-B-like features. European Society of Human Genetics 24th annual meeting, Denmark, 1992, s:123 (Eng. Abs)
 3. Baykan N.: Low vision rehabilitation program in children, Congress de la societe  Mediterraneenne D’ophthalmologie, Antalya , 2004, , s:25  (Eng. Abs)
 4. Baykan N, Bitlis T,Doğan H,Özen K,Temiz F,Yıldırım G, Işık M, Ercan G, Uzun G.: Assessment of functional vision of students with CP in Ata primary school and establishing individuel education plan , 12.th World Conference . Achieving equality in education, new challanges and strategies for change, Kuala Lumpur , 2006 , s:25  ( Eng. Abs)
 5. Baykan N.: Child with CP  - Ophthalmologist , first assessment 5W+1W, 12.th  World Conference . Achieving equality in education,New challanges and strategies for change, Kuala Lumpur , 2006,
 6. Baykan N.: Periventricular leukomalacia-learning diffuculties, hidden etiology, İCEVİ 4th Balkan Conference, İstanbul,  2008, s: 26  (Eng. Abs)
 7. Baykan N.: There is nothing wrong with the eyes, dont worry, the vision will get better as the child grows, 8th european conference on education of people with visual impairment, İCEVİ-EUROPE, İstanbul 2013, s:53  (Eng. Abs)
 8. Baykan N.: Basis of early intervention and  the reports of disability in Turkey; Balthazard – İCF, There is nothing wrong with the eyes, dont worry, the vision will get better as the child grows, 8th european conference on education of people with visual impairment, İCEVİ-EUROPE, İstanbul 2013,  s:109 (Eng. Abs)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Günalp İ., Zilelioğlu G., Baykan N.: Episklerit ve sklerit de tanı ve tedavi XXIII. Türk Oftal. Kong. Bült. Ankara Kardeş Matbaası 1979, s: 322-327
 2. Atmaca L., Baykan N.: Hemoglobinopatilerde görülen göz dibi değişiklikleri. XV Ulusal Oftal. Kongre Bülteni, Bursa Uludağ Üniversitesi yayınları 1981 s: 65-69
 3. Baykan N., Doğan Ö.: Keratonüsde ilk keratoplasti olgularımız, XIII Kış sempozyumu, İntraoküler lens implantasyonu ve refraktif cerrahi. Bursa 1990 s: 113-116
 4. Baykan N., Doğan Ö. K., Yener A.: Penetran keratoplasti ameliyatı sonuçlarımız  XXV ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni, 1991, 4: 25-29
 5. Baykan N.: Gebelikte göz içi basıncı ve kornea kalınlık değişimleri; III.. Ulusal Türk Medikal Kontakt Lens Kongresi Bülteni, Side 1991, s: 66-69
 6. Yener A. Baykan N., Doğan Ö.K.: Kliniğimizde göz içi lensi başlangıç olgularımız. XX. Ulusal Türk Oftalmoloji kongresi bülteni İstanbul 1991 4: 107-109
 7. Baykan N, Doğan Ö. K.: Diabetes mellituslu hastalarda, kornea duyarlılığı ve kalınlığı, Türk Oftalmoloji derneği XIV. Kış sempozyumu, Antalya, 1991
 8. Özeren İ., Baykan N., Doğan Ö.K.: Psödofakik ve afakik hastalarda renkli görme XXVI Ulusal Türk  Oftalmoloji Kongresi Bülteni, Bursa 1992, s: 791-794  
 9. Baykan N., Özeren İ., Doğan  Ö.K.: Afak ve psödofaklarda  kontrast duyarlılık. XXVI Ulusal Türk  Oftalmoloji Kongresi Bülteni, Bursa 1992, 178- 182
 10. Baykan N., Şahin Z., Doğan Ö.: Tek taraflı psödofaklarda binoküler görme. XXVII. TOD Ulusal Kongre Bülteni, Cilt 1 Marmaris, 1993. s:556-558
 11. Orağlı M., Baykan N., Demirdizen B., Doğan Ö. K.: Psödofakik büllöz keratopatide parsiyel penetran keratoplasti, XXVII. TOD  Ulusal Kongre Bülteni, Cilt II, Marmaris, s: 1322-1327
 12. Baykan N. , Demirdizen N., Doğan Ö. K.: İnterstisyel keratitlerde keratoplasti sonuçlarımız, XXVII.  TOD Ulusal Kongre Bülteni, Cilt II, Marmaris, s: 1290-1294
 13. Baykan N., Şahin Z., Doğan Ö. K., Yetkin K.: Şaşılık ve anizometropik ambliyopisi olan çocuklarda kontrast duyarlılık, XXVII. Ulusal Kongre Bülteni, Cilt 1 Marmaris, s: 234-238
 14. Toygar B., baykan N., Demirdizen B., Doğan Ö. K.: Keratitlerde penetran keratoplasti, Türk Oftalmoloji Derneği Dr. Vefik Hüsnü Bulat Yaz sempozyumu, Silifke 1994 ,s:117-120
 15. Baykan N.: Periventriküler leukomalazi; Çocukluk çağında görsel ve motor engel oluşumunda önemli bir etken, 1. Ulusal Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, Kongre kitabı, İstanbul, 2005, s:310-314
 16. Baykan N.: Serebral palsili çocuk – Göz hekimi, 5N+1K 1. Ulusal Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, Kongre kitabı, İstanbul, 2005, s: 235-239

Kitap Bölümleri

 1. Baykan N.: ‘CP’ ve Görme sorunları; Cerebral Palsy ve Beyinsel Hareket Bozukluğu Ed. Hıfzı Özcan, Boyut Yayınları İstanbul, 2005, S: 131-143
 2. Baykan N.:  Okul öncesi çocuklarda az görme ve öğretmenlere öneriler; Okul öncesi eğitimde çocuk. Ed. Prof. Dr. Yıldız Güven, prof. Dr. dilşat Türkdoğan, Prof. Dr. Mücella Uluğ, T. C. Hükümeti-Avrupa Birliği ortak proje kitabı, S. 147- 161, 2011
 3. Baykan N.: Çocuklarda Kortikal Görme Bozukluğu; Temel Göz Hastalıkları Ed.Pınar Aydın O2dwyer,Yonca Aydın Akova, Güneş Tıp Kitapevleri,S 921-931, 2015

Ulusal Toplantılarda Tebliğ Edilen ve Özet Kitabında Basılan Özetler

 1. Şensu S., Kadem N., Karadayı N., Baykan N.: Konjonktiva bası Sitolojisi, XII. Ulusal Patoloji kongresi , Ankara 1996, s: 58  
 2. Baykan N.: Erken çocukluk döneminde serebral görme engellilik, TOD 38. Ulusal  Oftalmoloji Kongresi, Antalya 2004 s: 143
 3. Baykan N.: Serebral palsi ve görme sorunları, XXXV Geleneksel Çubukcu Günleri, Sempozyum Kitabı, İstanbul 2004 s: 58
 4. Baykan N.: Serebral Palside görme bozuklukları, 1. Ulusal Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, Kongre kitabı, İstanbul, 2005 s:117
 5. Baykan N.:  Cerebral palsili çocuklarda, derslikte bilgiye ulaşabilmek için görmenin değerlendirilmesi,  2. Ulusal Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, Kongre kitabı, İstanbul, 2007
 6. Baykan N. Bitlis T., Doğan H. ÖzenK., Temiz F., Yıldırım G., Çalışkan G. Işık M.: T. C. İstanbul ili Ata ilköğretim okulunda özel sınıf öğrencilerinin işlevsel görmelerinin değerlendirilmesi ve bireysel eğitim programını oluşturmada ki önemi, 39. Ulusal Oftalmoloji kongresi özet kitabı, Antalya, 2005, s:133
 7. Baykan N.: Periventriküler lökomalazi; En çok ihmal edilen teşhis, 39. Ulusal Oftalmoloji kongresi özet kitabı, Antalya, 2005, s:275-276
 8. Baykan N.: Balthazar formülü – İCF; Solodan Orkestraya, TOD 44 Ulusal kongresi program ve özet kitabı, Antalya,2010, s:157
 9. Baykan N.: Ülkemiz koşullarında görme ve/-ya ilave engelli çocuklarda sağlık kurulu raporları, çocuğun görsel profilini ne derece belirliyor, 21. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Gazi Magosa, Kıbrıs, Program ve bildiri Kitabı 2011, s: 16-17
 10. Zaimoğlu S., Baykan N.: Serebral Görme bozukuğunun etken olduğu dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve öğrenme güçlüğü; Olgu sunumu,  22. Ulusal Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları kongresi, özet kitabı, Abant, 2012,S:114
 11. Baykan N.: Gözler sağlam, hadise beyinde, çocuk büyüdükce görme gelişir. Ülkemiz koşullarında kortikal görme bozukluğu olan çocuklar, 2. Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi, İstanbul , Program ve özet kitabı, 2012, s:128

Ulusal Hakemli Olmayan Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Baykan N.: Fakoemilsifikasyon , Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Göz Kliniği Yıllığı  XXXII, Kardeş Matbaası,  Ankara, 1980, s:166-170
 • Atmaca L. S., Baykan N.: Sklerodermada göz bulguları, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Göz Kliniği Yıllığı  XXXIV, Kardeş Matbaası,  Ankara, 1982, s:55-59
 • Baykan N., Erker H.: Bir vaka dolayısı ile nanoftalmus, Taksim Hastanesi, tıp bülteni sayı3-4, 1986, s:133-135
 • Baykan N., Esen A.: Böbrek yetmezliği, ethambutol toksik makulopatisi, Okmeydanı hastanesi, tıp bülteni, cilt:4, sayı 2, 1987s:138-140
 • Baykan  N., Göcek İ.: Kontrast duyarşlılık muayenesi ve göz hekimliğindeki yeri, Ankara Üniversitesi Göz kliniği yıllığı, sayı 44, Ankara 1992, s:99-102
 • Baykan N.: Keratoplasti ameliyatlı olgularda, kornea duyarlılığı , Ankara Üniversitesi Göz kliniği yıllığı, sayı 44, Ankara 1992, s: 93-97
 • Baykan N., Çoşkuner T.: Paranazal sinüs iltihaplarının orbita komplikasyonları. KBB postası,, cil2 Sayı 1 İstanbul, s:59-61, 1993
 • Baykan N.: Delici göz yaralanmalarında etyoloji, tedavi,  prognoz. Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi mecmuası. Cilt 46, sayı 2, 1993, s:281-286
 • Baykan N., Doğan Ö. K.: Bir metastatik orbita nöroblastomu vakası, Taksim hastanesi tıp bülteni, XXIII, 1993 s: 131-133
 • Baykan N., Doğan Ö. K., İçağasıoğlo A.: Penetrating keratoplasty in children, Journal of Ankara medical school vol 15, 1993,  s: 457- 461

Katıldığım, Yurt Dışı Az Görme Toplantıları ve İnceleme Yaptığım Enstitüler

 1. Heidelberg Üniversite hastanesi göz kliniği, oftalmolojik rehabilitasyon bölümünde Prof. Anita Blankenagel ile çalışmış ve az görenlere yardımcı optik sistemler verilmesi, az görmenin değerlendirilmesi konuların da incelemelerde bulunmuştur. (08 - 13. 10. 1995)
 2. İnternational conference on low vision ‘VİSİON  96’ 08 -12 07 1996 Madrid Centro Riabilitazione Motoria’ Padre Pio’ da motor ve görme engelli çocuklarda erken müdahale, uygulamalar, klinik değerlendirmeler konusunda Prof. Dr. lea Hyvaerinnen ile birlikte çalıştım.(14 -17.04 1998) 
 3. Almanya'da Blinden İnstitutsstiftung, Würzburg da incelemelerde bulundum. Bu çalışma kapsamında erken müdahale, okul öncesi görsel uyarma çalışmaları, re/-habilitasyon uygulamaları, görme ve fizyoterapist işbirliği konusunda görgü ve bilgimi arttırdım. (13 – 17.07. 1998)
 4. Vision 99 ; İnternational conference on low vision New York  Lighthouse international (12-16. 07. 1999 USA). İnternational Conference on low vision ‘ VİSİON 2002’; (21-25. 07. 2002 Londra)
 5. 2.İnterdisziplinaren low vision – kongress;  Diagnostik, therapie, rehabilitaion, Kongress  Centrum, (01 -02.  11. 2004  Würzburg Almanya)
 6. İnternational symposium on low vision rehabilitation and visual ability, (Rome 10 -12 . 03. 2005)
 7. Vision 2005   hosted by RNIB ( Royal national institute for the blind) (04 -07.04 . 2005 London)
 8. 3.Interdisziplinären LowVision-Kongress im Kongress Centrum 19-/20. Oktober 2007  Würzburg Almanya
 9. İCEVİ 7th European Conference; Living in a chancing Europe, Trinity College, (Dublin İreland 05-10. 07.2009. İnternational conference on low vision ‘VİSİON  96’ (08 -12 07 1996 Madrid)
 10. 1st İnternational Conference; Visual problems in children with brain damage. What is new? Technische Universitat, Dortmund, Rehabilitation fakultat, (10 - 11. 09.  2010)
 11. Visual Profile; the application and adaptation of functioning, disability and health in rehabilitation, care and education of peoplke with visual impairment , Graz, Austria İnternational symposium on low vision rehabilitation and visual ability (18 - 22 05. 2011)
 12. 8th İCEVİ European Conference on education andrehabilitation of people with visual impairment, (İstanbul 30.06.2013-05.07.2013)
 13. 11.th international conference on low vision  Melbourne-Australia 31.03.2014-03.04.201416. New Methods for diagnosing and developing visual perception in children with disabilities, EDA abd Faculty of humanities of Charles University (18.05.2015 Prague)
 14. Perspectives im  dialog XXXVI. Congress, VBS-Kongress, (01.08-05.08 2016 Graz)

İdari Görevler

 • 1984 - 1987 | İstanbul ili Haydarpaşa Nümune Hastanesinde başasistan,
 • 1987 - 2000 | İstanbul ili Kartal Eğitim ve araştırma hastanesi göz kliniği şef muavini,
 • 2000 - Halen | Serbest hekim

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

 •  İstanbul Oftalmoloji Derneği,
 •  ISCRR (The International Society for Low Vision Research and Rehabilitation),
 •  İCEVİ ( İnternational Council for education of people with visual impairment),

Katıldığım Sertifika Programları

a. 23.Aralık-2. ocak 2003 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, özel eğitim bölümünce verilen 80 saatlik ‘ Zihin engelliler ve Otistik Çocukların eğitimcileri için temel eğitim programı’  başarı ile tamamlanarak sertifika alınmıştır.

b. T. C. Fatih Üniversitesi tarafından açılan ve 450 saat lik süre ile belirlenen zamanda ‘ Aile danışmanlığı programı’ tamamlayıp, 12. 07. 2013 tarihinde biten eğitimde başarılı olup sertifika aldım.