Çocuklarda Görme > Görme Engelli Çocuk ve Erken GelişimGörmenin Normal GelişimiGörme Bozukluğunda Görmenin GelişimiGörme Engelli Çocuk ve Erken GelişimGörme ve/-ya İlave Engelli ÇocuklarYaş Dönemleri ve Görme Engelli Çocuk


Tüm engelli gruplarında, değişik kaynaklarca görme bozukuğuna ilave engel olarak rastlama oranı %45- 65 olarak verilmektedir. Birinci engelin ön plana çıkması bu çocuklarda görme re/-habilitasyonunun, okul yıllarına ertelenmesine sebep olmaktadır.
Bu durum çoğu kez çocuğun gelişimin tüm basamaklarında geri kalmasına, yanlış algılanmasına, uygulanan diğer terapilerin uzun sürmesine, sonucun geç alınmasına öz güveninin gelişmemesine neden olur.

İŞİTME NEGELLİ ÇOCUKLAR: Görme, işitme engelli çocuklarda hayati önem taşır. İşitme ve görme engelinin birlikte olduğu 80 sendrom tanımlanmıştır. Bu konuda en fazla hastanın olduğu
USHER SENDROMU çok önemlidir. Değişik yaşlarda ortaya çıkabilir. İşitme problemli çocuklarda görme ve gün içinde hastalığın başlangıcı sayılabilecek belirtiler konusunda çok dikkatli olmak lazımdır. Sıklıkla Usher Sendromuna eşlik eden görme bozukluğu retinitis pigmentozadır ve iyi bir
ERG( Elektroretinografi ile kolayca teşhis edilebilir. Aşağıdaki bulgulardan herhangi biri görüldüğünde çocuklarda görme problemi olabileceği düşünülmeli ve bir göz hekimine müracaat etmelidir.
1. Loş ışıkta görsel uyumun ve işlevlerin azalması: karanlıktan korkma, ayaklarını sürüme, annenin eline yapışma, karanlık yerlerde. Ör: masa altı, loş ışıklı koridorlarda oyun oynamama,gece tuvalete giderken anneyi isteme,
2. Işık hassasiyeti, ışığa bakamama, ışığa bakarken gözünü kırpıştırma
3. Görme alanı kayıpları, merdivenlerden özellikle inerken zorlanma
4. Okul çağındaki çocuklarda çoğu kez görme keskinliği ve kontrast görme azalmıştır. Okurken ilave aydınlatmaya gereksinim duyarlar.
İşitme engelli çocukların okullarında bu konuların bilinmesi çok önemlidir. Bu çocukların, göz doktorları ile iletişim kurmaları ve kendilerini ifade edebilmeleri çeşitli güçlükler taşıdığı için, okullarda bu konuda iletişimi sağlamak üzere bazı öğretmenlerin konu ile bilgilendirilmesi ve göz muayenesi esnasında tercümeyi aynı kişinin yapması çok uygun olur. Göz hekiminin de az görme ve işitme engelli çocuklarla iletişimde tecrübeli olması tanı ve re/-habilitasyon yöntemleri açısından daha uygundur.

GELİŞİM BOZUKLUKLARI OLAN ÇOCUKLAR: Zihinsel yetmezlik olan bir çok sendromda görme bozukluğu vardır. Bu oran çeşitli araştırmalarda % 40 olarak verilmiştir. Bu konu bilinmez ise çoğu kez ör. Down sendromlu bir çocuk tüm hayatı boyunca hiç göz doktoruna gitmeyebilir.

Bu çocuklarda en sık rastlanan bozukluk yüksek numaralı kırma kusurları, şaşılık ve akkomodasyon yetmezliği olabilmektedir. Aileler, çocuk muayene bile edilse, maddi durumları uygun değil ise ‘zaten aklı çalışmıyor. Ne gerek var gözlüğe’ diye yüksek numaralı camları almaktan kaçınmaktadırlar. Bu durumda çocuk yüksek myop ise ifadeleri algılamamakta, yüksek hypermetrop ise yakın çalışma becerilerinde geri kalmaktadır.
Bu çocukların göz muayeneleri esnasında özel eğitimci, anne ve/-ya varsa terapistlerin olmaları gerek muayene gerek tanı açısından çok önemlidir. Bu durum çocukla iletişimi kolaylaştırır.

MOTOR GELİŞİM BOZUKLUKLARI OLAN ÇOCUKLAR:
Bu çocuklarda görülen görme bozuklukları etkeni motor bozukluk nedeni, ör: Tümör, anoksi,menenjit veya ondan tamamen bağımsız olabilir. Sıklıkla erken çocukluk döneminde ortaya çıkan motor bozukluklarda görme engelinin olması,
re/-habilitasyon çalışmaları açısından tabloyu daha da ağırlaştırır.
Görme ve motor gelişim yaşamın ilk 2 yılında birbirini tetikler ve her basamakta çocuğun gelişimi için en önemli süreçtir. Motor engel olduğu zaman aileler ve terapistler sıklıkla çocuğun yürümesine dönük çalışmalar yapmakta ve görmenin muayenesini, ertelemektedirler.
Beynin % 60-65i görme, görme yolları ve ilgili merkezlere ayrılmıştır. Beyindeki hasarla ortaya çıkan serebral palsili çocuklarda görme engeline% 45-65 oranda rastlandığı değişik çalışmalarda bildirilmiştir. Burada gözler sağlam, çocuk beyne ait nedenlerle görme engelli ise tablo daha da ağırlaşmakta, durum anlaşılamamakta ve çocuk çoğu kez donuk zekalı, otistik, asosyal diye yanlış anlaşılabilmektedir. Çocuk da kendi görüşünden farklı görüş bilmediği için kendini ifade edememekte ve hatalar zinciri çocuğun gelişimini olumsuz olarak etkilemektedir. Bu nedenlerle çocuğun motor engelli olduğu saptandığı andan itibaren, çocuğun az görenler konusunda uzmanlaşmış bir göz hekimi tarafından muayenesi çok önemlidir. 0-2 yaş hayati önem taşır.
Tüm engelli çocuklarımızın görme muayeneleri çocukların gelişimleri açısından önemli olduğu için, konuşma terapistleri, özel eğitimciler, fizyoterapistler ve meşguliyet terapistlerinin konu hakkında bilgi sahibi olmaları, rutin göz muayenesi sonrasında çocuğun işlevsel görmesinin, konusunda uzmanlaşmış göz hekimi tarafından değerlendirilerek rapor yazılması ve bilgilerin anneninde dahil olduğu bir takım çalışması içinde değerlendirilmesi, yorumlanması, olumlu sonuç için olmaz ise olmazdır.


 
Webmaster: REFLX DESIGN Sitenin tüm hakları saklıdır. © Ayan Görme Merkezi   -   Vali Konağı Caddesi, Varol Apt. 107/4 Nişantaşı – İSTANBUL - Tel.: 0216 343 97 50 – 0212 241 38 23